«Vakkert og stillferdig legg denne boka fram verda i form av enkle dikt som fangar inn hoppbakken i ei lysstråle og syng sneglehus-blues. Illustrasjonane av Laurie Clark strekar opp presisjonens perfekte poesi og er med på å løfte boka sin venleiksfaktor høgt, høgt.» (Helge Torvund kåra denne diktsamlinga for born til ei av dei tre beste bøkene i 2012 i Dagbladet) Dikta er skrivne av Hanne Bramness, og boka er gjendikta til fransk av Anne-Marie Souliér og har kome ut på forlaget Érès PO&PSY under namnet Le blues du coquillage.

 

Kr 200,-

Legg igjen en kommentar