Skogen i hjartet er ei samling med dikt for born av Hanne Bramness, om frosken sitt liv i skogen. Korleis går det med frosken når vinteren kjem? «Dikta set i gong små bevegelsar i det tilsynelatande stilleståande, og desse natur- og froskemeditasjonane skjerpar sanseevna, ein kan få syn for og oppleve korleis språket og naturen set kvarandre i rørsle, og korleis dei store samanhengane speglar seg i det vesle, både i språket og naturen.» (Sindre Ekrheim i Bergens Tidende)

 

Kr 200,-

Legg igjen en kommentar