Carl Sandburg (1878-1967) skriv kraftfulle, varme dikt for born. Han var ein av dei første modernistene som la vekt på det. I denne boka har Eva Jensen gjort eit fint utval for små norske lesarar – og gjerne store òg. Undringa står i sentrum. Boka fekk kulturdepartementets pris for beste omsetjing av ei bok for born og unge i 2014. I grunngjevinga for pristildelinga skriv juryen: «Eva Jensen formidlar krafta i Sandburg sine tekstar med øyre for musikken og dei poetiske nyansane i eit presist kvardagsspråk.»

 

Kr 250,-

Legg igjen en kommentar