Om forlaget

NORDSJØFORLAGET

– gjendiktninger av samtidspoesi fra landene rundt Nordsjøen

Nordsjøforlaget er i utgangspunktet ment å være et lyrikkforlag, fortrinnsvis for gjendiktninger av samtidspoesi fra landene rundt Nordsjøen.

I en tid da lyrikken kommer i bakgrunnen i den litterære offentligheten, er det viktig med en alternativ offentlighet der poetenes stemmer kommer fram. Nordsjøforlaget er et positivt tiltak i denne kulturelle situasjonen.

Vi har konkrete planer om å utgi flere engelske diktere som skrev på sytti- og åttitallet, en gullalder i engelsk poesi.

Vi ser på forlaget som en levende organisme som vil vokse seg større etterhvert som andre poeter og kvalifiserte lesere kommer med sine forslag. Også selve gjendiktningen dreier seg i høy grad om å lytte til   andres stemmer.